Indahnya Sistem Takaful

Ogos 13, 2020
Indahnya Sistem Takaful

Sistem kewangan Islam dilihat semakin berkembang malah kehadirannya kian dirasai semua ahli masyarakat. Jika sebelum ini kita telah dibesarkan dengan sistem konvensional, namun hari ini masyarakat mempunyai pilihan atau inisiatif lain yang ditawarkan institusi kewangan Islam.

Namun, kesedaran masyarakat berkenaan kepentingan sistem kewangan Islam berada pada tahap mendukacitakan. Seharusnya kita sedar kepentingan utama masyarakat khususnya umat Islam menyertai takaful adalah demi kebaikan diri serta mengelakkan unsur riba, gharar (ketidak pastian) dan maisir (perjudian).

Sebagai seorang Muslim yang beriman, sudah pasti kita sentiasa ingin memastikan apa juga dilakukan seharian selari dengan kehendak dan prinsip Islam. Sebaiknya kita menjauhi muamalah yang mendedahkan kita dengan dosa riba.Perangi riba

Amalan riba telah dinyatakan secara terang menjadi satu dosa pada pengamalnya malah Allah SWT dan rasul-Nya juga mengisytiharkan perang terhadap orang terbabit dengan riba sama ada pemberi, penerima, penulis perjanjian berkaitan riba dan sebagainya.

Firman Allah SWT yang bermaksud: "Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah SWT dan tinggalkanlah saki baki riba sekiranya kamu benar-benar beriman, sekiranya kamu tidak meninggalkannya, isytiharkanlah perang dengan Allah dan rasul-Nya." (Surah al-Baqarah, ayat 278)

Setiap manusia mempunyai kehormatan diri yang sangat tinggi termasuklah dalam soal harta. Adalah tidak wajar mencabuli harta yang dimiliki kerana ia dikira mencabul kehormatan harta itu. Riba adalah satu bentuk pencerobohan terhadap harta secara batil.

Sistem tolong menolong

Sistem takaful adalah satu sistem berteraskan prinsip syariah yang menjamin 'ketelusan dan keadilan' demi memastikan semua pihak tidak merasa tertindas. Prinsip utama takaful ialah semua pihak dapat berasa manfaat dan tidak terasa sebarang keraguan atau tertipu.

Kontrak takaful berasaskan tabarru' (derma) dan taawun (tolong-menolong), di mana semua peserta yang memilih atau menyertai pelan takaful bersetuju untuk saling menolong, jamin menjamin antara mereka ketika ditimpa musibah.

Maksudnya, semua peserta menyumbang dengan ikhlas untuk saling membantu jika ditimpa musibah. Dengan konsep tabarru' dan ta'awun itu, maka akan terhapus sikap keakuan, serta menyemarakkan rasa kasih sayang.

Aktiviti sistem takaful dikawal selia oleh jawatankuasa syariah bagi memastikan semua produk, pelaburan dan pengurusan selaras prinsip syariah. Demi memastikan segala maklumat produk dan pelan diketahui umum, pengendali takaful turut melantik ejen sebagai dai atau wakil.

Mereka dilantik untuk mempromosikan produk dan pelan perlindungan takaful kepada masyarakat. Justeru, ejen takaful bertanggungjawab memberikan maklumat jelas dan tepat berkenaan pelan takaful diambil.

Empat kriteria penting yang perlu ada pada ejen takaful yang ingin melaksanakan jihad ekonomi ialah sidiq (benar), amanah, tabligh (menyampaikan) dan fatonah (bijaksana).

Semua masyarakat khususnya umat Islam hendaklah mempunyai kesedaran tinggi untuk mengambil perlindungan takaful supaya diri dan keluarga sentiasa dilindungi jika ditimpa musibah atau kesusahan. Ini untuk memastikan generasi keluarga mereka berkembang tanpa meminta-minta di masa hadapan.

1 ulasan:

Terima Kasih :D

Dikuasakan oleh Blogger.